Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANS- ssgr (forts.):
TRANS-PERSON3~02. person med könsöverskridande beteende. DN 20 ⁄ 3 2000, s. A5. (Hon) vandrar mellan könen, en dag man, nästa dag kvinna eller könsneutral. Hon är en av .. landets homosexuella, bisexuella och transpersoner. DN 7 ⁄ 5 2005, s. A9.
-PERSONELL1004 l. 0104. om upplevelse: som överskrider det egna jagets gränser; särsk. om gren inom psykologin som utgår från sådana upplevelser. ”Minnen” från tiden i livmodern och om transpersonella upplevelser. SvD 16 ⁄ 11 1977, s. 16. PsykLex. 550 (1994).

 

Spalt T 2323 band 35, 2007

Webbansvarig