Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSMITTER tran1smit4er, r.; best. -n; pl. -ttrar132 l. 040 (TT 1898, M. s. 11, osv.) ((†) = Auerbach (1915)).
Etymologi
[av eng. transmitter, vbalsbst. till transmit (se TRANSMITTERA)]
(i fackspr., i sht tekn.) apparat som sänder ut signaler (o. därigm vidarebefordrar information); förr äv. om (del av) automatisk telegrafapparat (jfr SÄNDARE 2). Företaget tillverkar sensorer och transmittrar för mätning och reglering av vätskor eller gaser. Så olika .. (telefonapparaterna) än äro till utseendet, så skilja sig de svenska och amerikanska modellerna dock egentligen endast med afseende på transmittern samt yttre formen. NordT 1892, s. 273. Wheatstones afsändningsapparater (transmittrar). TT 1898, M. s. 11. TT 1941, Allm. s. 553 (om höjdmätare). Regulatorer – transmittrar(,) mätinstrument – armatur. TT 1960, nr 15, Ann. s. 42.

 

Spalt T 2320 band 35, 2007

Webbansvarig