Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSLITTERERA tran1slitere4ra, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. transliterieren, eng. transliterate, fr. translit(t)érer; förleden är TRANS- o. efterleden LITTERERA, avledn. av LITTERA. — Jfr TRANSLITTERATION]
(i sht i fackspr.) överföra (ord) tecken för tecken till annat skriftsystem l. skrivsätt; äv. med avs. på enskilt tecken: överföra till annat skriftsystem; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare; jfr TRANSKRIBERA a. AntT X. 1: 14 (1887; med avs. på runa). (Översättaren) återger här handskriften (translittererad med latinska bokstäver) med markering av dess sidor och rader. Friesen o. Grape CodArg. 177 (1928). De båda ledande anglosachsiska institutionerna för geografiska namns translitterering. Ymer 1952, s. 151. Hur man ska stava personnamn och ortnamn från länder som inte skriver med vårt alfabet är en knäckfråga för en encyklopedi. Translittereringen .. måste vara konsekvent, men samtidigt ta hänsyn till bruket. DN 5 ⁄ 12 1988, s. 4.

 

Spalt T 2317 band 35, 2007

Webbansvarig