Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSLAT transla4t, sbst.1, m.; best. -en; pl. -er. Anm. Stundom användes äv. den lat. pl.-formen translati. Ödmann Hågk. 59 (c. 1805).
Etymologi
[sannol. bildat i sv. till lat. translatus, p. pf. av transferre, överflytta (se TRANSFERERA)]
(numera bl. i skildring av ä. förh.) elev tillhörande den lägsta klassen av gymnasiet (överflyttad från trivialskolan). VDAkt. 1781, nr 588. (Gymnasiets) Elever fördelades i tre classer: Öfwerrings Gymnasister, Nederrings Gymnasister och translater. Ödmann Hågk. 56 (c. 1805). Translaterna voro gymnasii vaktmästare, som kunde af lärare och gymnasister befallas att uträtta .. hvad springärende som helst. Dahm Skolm. 252 (1846). 2SvKulturb. 7–8: 23 (1937; om ä. förh.).

 

Spalt T 2313 band 35, 2007

Webbansvarig