Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSKRIPTION tran1skripʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. -cr-. -sk- 1864 osv. -ssk- 18861954)
Etymologi
[sannol. av fr. transcription, liksom t. transkription, eng. transcription av lat. transcriptio (gen. -ōnis), avskrivning, vbalsbst. till transcribere (se TRANSKRIBERA)]
handlingen att transkribera; äv. konkret(are).
a) motsv. TRANSKRIBERA a; äv. mer l. mindre konkret, om resultatet. Man skall .. börja med täxter i ljudtrogen transskription. Verdandi 1886, s. 176. När s. k. fonetisk transkription användes, bör detta hjälpmedel ej för tidigt läggas å sido. SFS 1906, nr 10, s. 13. Denna transkription innebär, att dessa ord uttalas med ett långt l-ljud. Gabrielson Elfstrand 281 (1945). Studiet underlättas av en bilaga innehållande transkriptioner. HT 1952, s. 175. Henry Kissinger har nyligen lämnat över ett dokument på omkring 10 000 sidor med transkriptioner av egna telefonsamtal mellan 1973 och 1976 till amerikanska UD för arkivering. GbgP 12 ⁄ 8 2001, s. 10.
b) motsv. TRANSKRIBERA b. Transcription .. (dvs.) Arrangeringen af ett sångstycke för något instrument. Höijer (1864). Goldbergvariationerna av J S Bach i transkription för stråktrio av Dmitrij Sitkovetskij. DN 20 ⁄ 2 1996, s. B3.
c) motsv. TRANSKRIBERA c: överföring av ord l. text (äv. bild) till annan genre o. d.; äv. om överföring i ord l. text av ljud l. dans l. fenomen i naturen. Finland 341 (1893). ”Sjöjungfrun på Vänö”, transkriptionen af en folksägen. Söderhjelm Tavaststj. 283 (1900). Transskriptioner i ord af luftens dallring och mörkrets fall. Söderhjelm Upps. 136 (1905). (Kapitlen) äro .. en litterär transskription av Andrées och Strindbergs egna anteckningar. SvD(A) 1930, nr 321, s. 15. I Italien skulle den germanske konstnären ha valt och vrakat vid medelhavskonstens rika bord, och därav gjort mästerliga transskriptioner i egen stil. Fornv. 1953, s. 4. Litterära transkriptioner .. av fåglars sång, bäckars sorl och andra naturens stämmor. Björck K12Stövl. 182 (1954). Den lysande lyriska transkriptionen av den originella danssketch som utfördes av de .. franska balettmästarna. ABeijer hos Stiernhielm o. Columbus (SVS) 91 (1955).
Ssgr (till a): TRANSKRIPTIONS-SYSTEM. jfr system, sbst.1 5 b. Verdandi 1888, s. 66.
-SÄTT. jfr sätt, sbst.4 4. De ryska namnen äro återgifna enligt det transskriptionssätt, som på senare tider blifvit vedertaget hos oss. Hjärne K12 VIII (1902).

 

Spalt T 2312 band 35, 2007

Webbansvarig