Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSITORISK tran1sitω4risk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[liksom (o. delvis förmedlat av) t. transitorisch av lat. transitorius, passerbar, i senlat. äv.: övergående, till sup.-stammen av transire, gå över (se TRANSIT)]
som finns l. består l. fortgår l. gäller under en övergångstid l. kortare tid, övergående, kortvarig; tillfällig; företrädesvis i fackspr. (se a–c). En vansinnigs handling (är) icke imputabel. Men ofta händer, att förståndslösheten är ett transitoriskt tillstånd .. frågas nu .. är denne straffbar? Biberg 3: 94 (c. 1823). Täta anfall af hypochondrie och leda .. omvexla som oftast med transitorisk öfvermodig och utsväfvande glädje. Tegnér Brev 4: 20 (1826). Jag drog på nytt ut i Verlden, ifrån detta mitt transitoriska hem. Unge Dal. 1: 46 (1829). Transitoriska .. (lagar vars) ändamål är att regulera öfvergången från en rättsregel till en annan. Schrevelius CivR 1: 15 (1851). Fabrikssystemets primitiva, från smådrift till stordrift transitoriska skede. Steffen LönsystH 2: 140 (1899). Bildens labila och transitoriska villkor i en medial, digital och reproduktiv tidsålder. DN 10 ⁄ 4 1996, s. B2. — särsk.
a) med. TLäk. 1833, s. 350. Epilepsi kan .. taga form af ett plötsligt, men då snart öfvergående maniakaliskt anfall (transitorisk mani). Wretlind Läk. 9–10: 10 (1902). Fall av transitorisk amauros vid kärlkris. SvLäkT 1935, s. 636. Lindskog (1997).
b) bokför. om post (se POST, sbst.4 2) o. d.: som bokförs löpande år men hänför sig till l. gäller o. därför överförs till följande år, förutbetald. (Vid bokslutet) får undersökas om några vinster och förluster, som vi .. vänta nästa år, tillhöra innevarande året och sålunda skola påverka detta års resultat .. Alla dylika överföringsposter .. kallas transitoriska. Ramstedt BokförGr. 146 (1915).
c) bot. om stärkelse (se STÄRKELSE, sbst.2 2 b) i växts organ l. vävnad: som finns för en kortare l. övergående tid (o. består av ombildat socker). I kronbladets väfnad uppträder redan tidigt .. transitorisk stärkelse, som snart förminskas, under det att droppar af håningssaften uppträda på ytan. BotN 1874, s. 51. Jönsson Gagnv. 80 (1910).

 

Spalt T 2310 band 35, 2007

Webbansvarig