Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSFORMATION tran1sformaʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., fr. transformation; av senlat. transformatio (gen. -ōnis), vbalsbst. till transformare (se TRANSFORMERA)]
(i sht i fackspr.) genomgripande förändring av form l. utseende o. d. (hos ngt l. ngn), omvandling l. omformning l. förvandling; förr särsk. om Kristi förklaring (jfr TRANSFIGURATION). Herrans Jesu vnderfulla transformation och förklaring. Phrygius HimLif. 6 (1615). Ståndaren i sin normalaste form uppkommer .. genom en fullständig transformation af ett blad. Areschoug LbBot. 265 (1863). Då .. (professorn) lyckades omdana alla individerna i en (cell)kultur, kallar han detta för transformation. Almquist Ärftl. 55 (1912). Energien i våra vattenfall är .. en transformation av solenergien. Carell o. Edelstam 93 (1916). Liksom vatten genom inre förändringar kan omvandlas till ånga eller till is, kan detta urämne .. genom inre transformationer uppenbara sig som jord, salt, vatten (osv.). Gerholm NatFilFys. 69 (1971). Man skiljer hos bakterier mellan tre olika typer av rekombination: .. Konjugation .. Transformation, varvid bakterier upptar rent DNA och införlivar det i sin arvsmassa .. Transduktion. HurLivStyrs 9 (1978). Finns det en röst man alltid känner igen, oavsett hur många transformationer den försöker sig på, så är det Lars Noréns. GbgP 9 ⁄ 2 2003, s. 45. — särsk.
a) mat. omvandling av ett matematiskt uttryck o. d. (utan förändring av dess värde). Ett par små transformationer äro nödvändiga, att bereda formeln .. för practiska tillämpningar. VetAH 1818, s. 196. Detta ödslande af tid för lösande af spetsfundiga algebraiska uppgifter och deras skolastiska transformation måste upphöra. PedT 1896, s. 217. Att den klassiska elektrodynamikens formler efter en enkel transformation kunna tillämpas vid beräkning av propellrar, turbiner och aeroplan. SvDÅb. 2: 93 (1924). Råpoängen (har) omräknats till s.k. ”IK poäng” genom en lineär transformation. PedT 1950, s. 200.
b) språkv. om omvandling av den grammatiska strukturen (i en sats) utan förändring av ingående betydelseelement l. deras inbördes förhållande; äv. konkretare. Transformation innebär utbyte med bibehållande av en semantiskt oförändrad referent (jag ser honom komma ¬ jag ser, att han kommer ¬ jag ser honom; han kommer). Malmberg Teckenl. 90 (1973). Transformationernas uppgift är att på ett entydigt sätt härleda ytstrukturer från djupstrukturer. Sjögren TermSpråkv. 42 (1979).
Ssgr (till b; språkv.): TRANSFORMATIONS-GRAMMATIK. om grammatik (utarbetad av N. Chomsky) vari transformationer används för att beskriva hur olika språkliga strukturer förhåller sig till varandra. DN 30 ⁄ 3 1967, s. 4. Uppfattningen att människans språkförmåga är lika med hennes förmåga att härma börjar .. te sig föråldrad och ersättas av en annan, alltsedan Noam Chomskys nya teori, transformationsgrammatiken .. vinner terräng bland språkvetenskapsmännen. ÖgCorr. 27 ⁄ 9 1969, s. 7.
-REGEL. regel som beskriver transformationer mellan språkliga strukturer (ss. djupstruktur o. ytstruktur). Chomskys stora förtjänst är att han anvisat en metod att exakt beskriva sambandet mellan djupstrukturen och ytstrukturen. Det sker med hjälp av s k transformationsregler. DN 30 ⁄ 3 1967, s. 4.

 

Spalt T 2299 band 35, 2007

Webbansvarig