Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSFER tran4sfer, r.; best. -n, äv. -en; pl. (sällan) -s, äv. =.
Etymologi
[av eng. transfer, vbalsbst. till transfer, v., sannol. av fr. transférer, av lat. transferre (se TRANSFERERA). — Jfr TRANSISTOR]
1) överföring l. förflyttning; särsk. dels om överföring av belopp mellan konton (i olika länder) (jfr TRANSPORT 1), dels om förflyttning l. transport l. vidarebefordran av resande mellan flygplats o. hotell o. d.; äv. (i fackspr.): överföring av l. påverkan från tidigare förvärvad kunskap o. d. vid inlärning av ngt nytt. Frågan om medövning eller transfer .. kan uttryckas sålunda: hur påverkas inlärningen av ett nytt material (B) av ett tidigare inlärt material (A)? PedT 1962, s. 102. Överspridning från tidigare erfarenheter: positiv transfer när den stöder ny inlärning, negativ transfer när den hindrar. Lundgren Hebb Psyk. 164 (1964). Företag börjar i allt större utsträckning att forsla valuta över gränserna, för snabbare och billigare transfer .. (Det tar) i snitt 22 dagar för ett belopp att skickas från en bank till annan bank i annat land. SvD 21 ⁄ 9 1997, s. 5. Man ska inte glömma att charterbolagen erbjuder reseledare, ofta transfer till hotellen och i vissa fall barnaktiviteter. DN 29 ⁄ 4 2001, s. E2. Paketresor med tåg .. och eventuell transfer till Abisko. DN 17 ⁄ 10 2004, s. A6. — särsk. sport. överlåtelse l. övergång av spelare från en klubb till en annan mot betalning; särsk. i uttr. fri transfer (möjlighet till) klubbyte utan betalning. IdrBl. 1935, nr 1, s. 5. Spelarna binds till klubben genom årskontrakt med en viss månadsersättning .. för att motverka transfers. DN(A) 21 ⁄ 2 1965, s. 2. Den största transfern inom svensk basket någonsin är ett faktum. GbgP 10 ⁄ 6 1993, s. 29. Sunderland gav förre landslagsbacken Joachim Björklund, 32, fri transfer i sommar. Han kunde flytta gratis. Expressen 9 ⁄ 8 2003, s. 12. — jfr SPELAR-TRANSFER.
2) (i fackspr.) konkret, om bild (l. text) som framställ(t)s gm viss metod för överföring. Om en .. med fet färg framställd bild lägges i kontakt med ett rent papper och .. utsättes för starkt tryck, öfvergår färgen till det nya papperet. Den sålunda erhållna bilden kallas transfer. 2NF 34: 53 (1922). GrafUppslB (1951).
Ssgr: (1 (slutet)) TRANSFER-AVTAL~02 l. ~20. Transferavtalet med Tyskland definitivt i hamn. SvD(A) 31 ⁄ 8 1934, s. 3. NHL-kommissionären .. varnar nu de ryska hockeyledarna för att de inte skrivit på det nya transferavtalet med NHL. DN 6 ⁄ 8 2005, s. C23.
(1) -MASKIN. tekn. om maskin med flera stationer försedda med olika slags verktyg för bearbetning av arbetsstycke vilket efter bearbetning automatiskt transporteras till nästa station. Installerandet av den första automatiska transfermaskinen i världen (1923–24), vid Morrisverken utanför Oxford. GbgP 6 ⁄ 6 1956, s. 2. Transfermaskinen .. är 13,5 m lång, 7,5 m bred .. (o. betjänas) av två man. ÖgCorr. 24 ⁄ 6 1968, s. 22.
(1 slutet) -SUMMA. jfr summa, sbst. 3. (Portsmouth sålde) Jimmy Allen till Aston Villa för den högsta transfersumma som någonsin betalats i England. IdrBl. 1935, nr 1, s. 8.

 

Spalt T 2296 band 35, 2007

Webbansvarig