Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANSDUKTION tran1sdukʃω4n, r.; best. -en.
Etymologi
[jfr t. transduktion, eng., fr. transduction; av lat. transductio (gen. -ōnis), vbalsbst. till transducere, föra över, av trans, över, genom (se TRANS-), o. ducere, föra (jfr INDUCERA, PRODUCERA m. fl.)]
särsk. med. om överföring av bakteriegener från en bakterie till en annan medelst virus. SvD(A) 31 ⁄ 10 1958, s. 3. Transduktion, vilket innebär att virus går in i bakterier och tar med sig bitar av kromosomer, som de sedan överför till andra bakterier. HurLivStyrs 9 (1978). Lindskog (1997).

 

Spalt T 2295 band 35, 2007

Webbansvarig