Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRANS l. TRANCE tran4s äv. -aŋ4s, r.; best. -en.
Ordformer
(trance 1890 osv. trans 1912 osv.)
Etymologi
[av eng. trance, av fr. transe, ångest, förskräckelse (i ä. fr. äv.: dödskamp), vbalsbst. till transir, stelna av fruktan l. köld (i ä. fr. äv.: dö), av lat. transire, gå över (i senlat. äv.: dö) (se TRANSIT)]
(i sht i fackspr.) om (mer l. mindre viljelöst) tillstånd (under hypnos l. meditation l. chock o. d.) som utmärks av försjunkenhet o. djup vila l. exalterad upphetsning (stundom i kombination med känsla av fascination l. (stark) hänryckning o. d.); äv. allmännare, om transliknande tillstånd; i sht i förb. med prep. i, särsk. dels i liknelser, dels i uttr. falla i trans, komma l. råka i sådant tillstånd (jfr FALLA X 2 f). NF 15: 266 (1890). Det är .. hänryckningen eller trancen, som .. (i yoga) är satt i system, och avsikten var att på det sättet komma att skåda de djupaste sanningar och hemligheter. IllRelH 268 (1924). En person .. hade uppdrivit sin förmåga (att hypnotisera) så, att han när som helst kunde bringa andra i trance. KyrkohÅ 1934, s. 44. Allt snabbare och krampaktigare blevo ryckningarna, ansiktena stelnade – trancens raseri kom över dem. Lilliehöök Bernatzik Söderh. 138 (1935). De sista timmarna hade flugit fram, hon hade målat som i trance. Thordeman Vindsr. 5 (1945). Du var inte närvarande, du rörde dig som i trans, helt chockad. Naumann Vågorna 246 (1998). Vid över hälften av behandlingstillfällena sjönk hon ner i trans. GT 30 ⁄ 12 2005, s. 10. (De) föll i trans över den gamla folkparken. DN 30 ⁄ 1 2006, s. C1.
Ssg: TRANS-TILLSTÅND~02 l. ~20. (tillstånd av) trans. NF 15: 266 (1890). Jag stirrade så länge att jag till slut kom in i ett slags trancetillstånd, där allt det släpptes som band mig vid jordens mull. Posse Begynn. 93 (1940).

 

Spalt T 2289 band 35, 2007

Webbansvarig