Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRAMWAY, r.; best. -en, äv. -n.
Etymologi
[av eng. tramway, möjl. gm förmedling av t. l. fr.; förleden motsvarar mlt., mnl. trame, bjälke m. m., av ovisst ursprung; efterleden är eng. way, väg (se VÄG). — Jfr TRAM, sbst.2]
(†) särsk. i fråga om utländska förh.: spårväg (se d. o. 4); jfr tram-väg. Genova, som ligger en timmes tramway från Pegli. Strindberg TrOtr. 2: 120 (1884). Henning Sept. 53 (1936).

 

Spalt T 2280 band 35, 2007

Webbansvarig