Publicerad 2007   Lämna synpunkter
TRAFIPAX traf1ipak4s, r.; best. -en; pl. (mera tillf.) -ar (GbgP 10 ⁄ 7 1985, s. 7, osv.) l. -er (SkånD 15 ⁄ 10 1970, s. 8, osv.)
Ordformer
(-ff-)
Etymologi
[av t. traffipax, inregistrerat varumärke, sannol. bildat till eng. traffic (se TRAFIK) o. lat. pax (se PAX)]
(förr) om (i (civil) polisbil anbragt) apparat med (stillbilds)kamera avsedd för o. använd vid trafikövervakning (i sht övervakning av fordons hastighet); äv. om trafipaxbil. Trafipax är inmonterad i polisbilen och .. fotograferar fortkörarens registreringsnummer bakifrån, polisbilens egen hastighetsmätare och slutligen en klocka, som registrerar datum och klockslag. AB 1 ⁄ 4 1969, s. 15. GbgP 8 ⁄ 8 1987, s. 14 (om bil).
Ssgr (förr): TRAFIPAX-BIL. (civil polis)bil utrustad med trafipax. ÖgCorr. 8 ⁄ 10 1970, s. 3.

 

Spalt T 2223 band 35, 2007

Webbansvarig