Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TRADA tra3da2, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Etymologi
[sannol. till sv. dial. trada, v., trampa, jfr trad, upptrampad väg (se TRAD); möjl. med anslutning till sv. dial. trada, dumt prat (jfr Ekbo SupplHellquistOtr. (c. 1990)). — Jfr TRADARE, TRADIG]
(numera föga br.) om långtråkig l. (alltför) omständlig utläggning l. om sådant prat; äv. om (enformig o.) utdragen l. långvarig aktivitet. Här hafva alla dagar varit utmärkta med olika plaisirer för våra kungeliga grefvar. Nu har då den tradan fåt ände genom våra prinsars bortresa. Lagerbring Skr. 141 (1770). De eviga och samma tradorna om löneförhöjningar, accordsregleringar .. och befordringar. Knorring Vänn. 1: 11 (1835). Hellberg Samtida 11: 222 (1874).

 

Spalt T 2189 band 35, 2006

Webbansvarig