Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TRAD tra4d, r. l. m.; best. -en; pl. -er; äv. TRADE tra4d l. träj4d l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r. l. m.; best. -n; pl. -r; förr äv. TRÄD, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(trad 1906 osv. trade 1890 osv. traden, sg. best. 1889 osv. trader, pl. 1891 osv. träd 18941959)
Etymologi
[av eng. trade, handel, trafik m. m., av mlt. trade, f., spår, väg, av fsax. trada, f., steg, spår, motsv. fht. trata, trampande; jfr sv. dial. trad, upptrampad väg; i avljudsförhållande till TRÅDA. — Jfr TRADARE, TRADER]
om trafikled l. trafiklinje l. handelsväg (till sjöss), rutt (se d. o. 2); särsk. i uttr. gå i trad, gå i trafik (mellan två l. flera hamnar). Fartyget går i trad mellan Stettin och Mönsterås. Fartyget går på traden Hull–Grenå. (När Sveriges stora vattendrag) genom utgräfningar blifvit förenade med Östersjön och Atlanten, så att oceanångarne utan omlastningar kunna trafikera den nya traden. Johnson FarbrTrulsl. 88 (1889). Nu seglade Adolfina .. en farlig trade mellan Frankrike och England. Engström Hemsp. 48 (1921). Nya busslinjer. Tvenne trader gå på Bromma. Kungsbroplan–Bromma kyrka. SvD(A) 1930, nr 225, s. 5. ”Joanna” gick på sydostlig kurs .. medan ”Stena Nautica” stävade i 13 knops fart mot nordost på sin vanliga trad från Grenå till Varberg. DN 19 ⁄ 2 2004, s. A6. — jfr SALPETER-, SKÄRGÅRDS-TRAD o. LÅNG-TRADE.
Ssg: TRAD-SKONARE. (trade-) (förr) skonare som gick på viss trad. Bonny förstod att fartyget inte var någon vanlig tradeskonare utan en före detta lustjakt. Macfie NorrskM 85 (1938).

 

Spalt T 2188 band 35, 2006

Webbansvarig