Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TRACK träk4 l. trak4 l. med mer l. mindre genuint engelskt uttal, r.; best. -en; pl. -ar (NF (1892) osv.) l. -er (SohlmanSjölex. (1955) osv.).
Etymologi
[av eng. track, spår, av ffr. trac (ä. fr. trac), lastdjurs gång, djurspår, av ovisst ursprung]
om viss typ av spår l. bana l. väg, särsk.: kapplöpningsbana; äv. (om ä. förh.) om fartygs kurslinje mellan två hamnar. Vissa trackar finnas upptagna i sjökorten utvisande hvarest fördelaktigaste vindar och strömmar kunna påräknas. NF (1892). Den här och där skönjbara tracken till Port Stanley följer Wickhambergens sydsluttning. Skottsberg Båtf. 36 (1909). (När jag började på travbanan) var det lätt att komma ihåg lopp sen månader tillbaka. I dag är det svårt att komma ihåg vad som hände på tracken förra veckan. Expressen 5 ⁄ 9 1995, Spel. s. 8.

 

Spalt T 2188 band 35, 2006

Webbansvarig