Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TORSKBETT, n.
Ordformer
(torska- 1596. torske- 15961642)
Etymologi
[jfr sv. dial. torskbett; förleden av ovisst ursprung, möjl. ombildning av TURS; efterleden är BETT]
(†) om åkomma bestående i värk som enl. ä. folklig föreställning ansågs uppkommen gm bett (se d. o. 4 (c)) (av mask (se MASK, sbst.1 b α)); jfr TOSSEBETT. Brita, en signerska för torskabett och spänebölda .. Sleet risz 15 slagh. ÄARäfst 106 (1596). För Torskebett: Skall den som ormhuggen warit hafuer 3 gånger bijtha ther öfuer, så blifuer thet bättre. LinkDVisitP 21 ⁄ 7 1642.

 

Spalt T 2132 band 35, 2006

Webbansvarig