Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TORNISTER tornis4ter, r. l. m. (Möller (1790) osv.) ((†) n. SvTyHLex. (1851, 1872)); best. -ern (Santesson Nat. 233 (1880) osv.) ((†) -ren 2MoB 1: 29 (c. 1850)); pl. -rar; äv. (numera mindre br.) TORNIST tornis4t, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tornist 17111935. tornister, sannol. pl. 1776. tornister 1790 osv. tournisten, sg. best. 1984. törnist 1711)
Etymologi
[jfr d. tornyster (ä. d. äv. tornister), n., förr äv. r.; av t. tornister, m. o. n., hyperkorrekt ombildning av ä. t. tanister, av tjeck. tanystra (l. slovak. tanistra); ytterst av lat. canistrum l. grek. κάνιστρον, flätad korg (se KANISTER), med fjärrassimilation av k > t l. möjl. under påverkan av bysantinsk grek. τάγιστρον, fodersäck (till ταγίζειν, fodra, besläktat med τάσσειν, ordna (se SYNTAX)); formen tornist (som dock är den äldst belagda i sv.) möjl. utlöst ur tornister uppfattat ss. pl.]
1) foderpåse; jfr KANISTER 1. Twärsäck törnist täcke med johl uthnött. GenMRulla 6 ⁄ 10 1711. Äfwen är godt att sätta en tornister med Kli, kokadt i watten för näsan på Hästen (med halsinflammation). Wahrman Manski o. Wolstein 157 (1807). När fodringen sker ur tornist, bör denna vara så spänd, att hästen icke behöfver stödja tornistens botten mot marken för att åtkomma fodret. Spak HbFältartill. 201 (1873). Biertapparen .. tog huvudstolen av hästen och ersatte den med en välfylld tornister. Nilsson HistFärs. 13 (1940). — jfr FODER-TORNISTER.
2) (numera nästan bl. i skildring av ä. förh.) med axelrem försedd matsäcksväska (av tyg o. ingående i soldats reglementerade utrustning); äv. allmännare, dels om axelväska l. ränsel o. d. (för soldat), särsk. i ssgn PATRON-TORNISTER, dels i sht förr i ssgn TORNISTER-SPRUTA. Möller (1790). Tornist, som kan rymma 6 ℔ bröd. KrigVAH 1805, s. 164. Då man broderligt delar med sig af den sista brödbiten i tornistern. Tingsten o. Hasselrot 23 (1902). — jfr MAT-TORNISTER.
Ssgr (till 2, numera nästan bl. i skildring av ä. förh.): TORNISTER-REM. Björkman (1889).
-SPRUTA. (numera föga br.) ryggspruta. Utgående från .. att man kan vid användning af järnvitriol betjäna sig af en Tornisterspruta, t.ex. ”Bill”-sprutan, som kostar 56 kronor. LAHT 1911, s. 437.

 

Spalt T 2077 band 35, 2006

Webbansvarig