Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOPS top4s, sbst.2
Etymologi
[av eng. tops, pl. av top, knippa av kammad ull för spinning; etymologiskt samhörigt med TOPP, sbst.1]
(i fackspr.) om sträng av kammad, ofärgad ull avsedd för l. använd till tillverkning av kamgarn. VaruhbTulltaxa 1: 280 (1931). Kamningens ändamål är .. att avskilja alla fibrer som ej nå upp till en viss längd samt att avlämna den sålunda renkammade ullen i form av en sammanhängande sträng s. k. tops. Form 1933, s. 245. En svensk koncern hade köpt tops, d. v. s. kammad ull, i Australien, där under kriget flera topsfabriker kommit till. GHT 1947, nr 145, s. 13. Tops .. (dvs.) sträckband av ullfibrer som kammats. TNCPubl. 76: 173 (1981).

 

Spalt T 2020 band 35, 2006

Webbansvarig