Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TONOMETER ton1ome4ter l. ton1ω-, r.; best. -n; pl. -metrar.
Etymologi
[jfr eng. tonometer; av nylat. tonometrium, av tonos (se TON, sbst.2) o. metrum (se METER, sbst.1)]
med. instrument för mätning av spänning l. tryck; särsk. om instrument för mätning av inre spänning l. tryck hos ögonglob. Löwegren Oftalm. 20 (1923).

 

Spalt T 1985 band 35, 2006

Webbansvarig