Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TONEM tωne4m, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[av eng. toneme; till tone, ton (se TON, sbst.2), efter mönster av FONEM]
språkv. om i ord förekommande ton (se TON, sbst.2 3 a) l. tonhöjdsförlopp med betydelseskiljande funktion; jfr TON-ACCENT. Den engelske fonetikern Daniel Jones .. har i analogi .. (med fonem) även infört termerna kronem .. och tonem .. för respektive de betydelsebärande kvantitetsgraderna och de funktionella melodityperna. Malmberg Fonet. 162 (1949).

 

Spalt T 1981 band 35, 2006

Webbansvarig