Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TONALT, adv., se tonal, adj.

 

Spalt T 1980 band 35, 2006

Webbansvarig