Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOMTEBJÄSSE l. TOMTEBESE, m.; best. -en; pl. -ar.
Ordformer
(tomptabese 1657. tomtebese 1927. tomtebiäs 1685. tomtebjessar, pl. 1750)
Etymologi
[sannol. ombildning av TOMTEBISSE med anslutning till BJÄSSE, sbst.1, l. BÄSSE, sbst.1]
(†) tomtebisse. När dhe woro för rätta [i] Masko så bekendhe hon, att skratten eller tomptabesen hade giort henne mz barn. ConsEcclAboP 99 (1657). FoF 1937, s. 103 (cit. fr. 1927; om ä. förh.).

 

Spalt T 1950 band 35, 2006

Webbansvarig