Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOKHAR tåka4r, m. ⁄ ⁄ ig.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(äv. -ch-)
Etymologi
[jfr nor. tokar, t. tocharer, pl.; efter gr. τόχαροι (jfr sanskr. tukhāra); av ovisst ursprung. Anm. Den i grekiska o. romerska källor omnämnda centralasiatiska folkgruppen gr. τόχαροι, lat. tochari, har tidigare inom historia o. språkvetenskap ansetts vara identisk med folkstammarna i nedan angiven bet. Denna hypotes är dock felaktig (se NE). — Jfr TOKHARISK, TOKHARISKA]
person tillhörande (endera av två) numera utdöda indoeuropeiska folkstammar i Xinjiangprovinsen i nordvästra Kina; i sht i pl., sammanfattande om folken. Folket tocharer kände man redan förut från de grekiske och kinesiske historikerna och geograferna. 2NF 38: 904 (1926). Under 1900-talet gjordes .. fynd av mumifierade människor i Takla-Makan-öknens ruinstäder. Var det de indoeuropeiska tokharerna man hade hittat? DN 16 ⁄ 1 1998, s. B14.

 

Spalt T 1888 band 35, 2006

Webbansvarig