Publicerad 2006   Lämna synpunkter
TOKAS 3kas2, v. dep. -ades; l. TOKA 3ka2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ERI (se d. o.).
Etymologi
[avledn. av TOK, sbst.1]
(vard.) tankemässigt virra; övergående i bet.: handla l. bete sig l. uppträda löjeväckande l. stollig(t); prata tok l. yttra sig på ett tokigt l. skämtsamt sätt; fjollas, skalkas; äv.: (gm upptåg o. d.) skämta l. skoja, särsk. i uttr. tokas med ngn l. ngt; stundom äv. i fråga om erotiskt färgat, lekfullt gäckande: nojsa, flörta; äv. refl. Toka sig framför kameran. Latini seje .. ab ac NIL en os ver sit tam .. men wij tokas och skrif(v)e nill tamm enn oss werr sitt. JBureus hos Lindroth Bureus 110 (c. 1635). Warder honom stoor frosza och skälfwande påkommandes, och begynner lijka såsom tokas och fånas. Hildebrand MagNat. 109 (1650). Huru han altid fiollar och tokas med otalige fåfänga uptåg. Lundberg Paulson Erasmus 36 (1728). Hur skall jag rätt kunna fatta dig vara en gift karl .. du som vi så ofta tokats med. Bremer Brev 1: 470 (1837). Springar-Lasse, som for där och tokades i tjärnar och bäckar med sina småskutor och sågar. Högberg Vred. 3: 422 (1906). (Flickan tänkte på) alla granna karlar, som tokats med henne, många för en natt eller ett par. Didring Malm 1: 214 (1914). Våroxen tokas på heden, / narrande vresiga enar till dans. Thunman PanSpel. 93 (1919). Det är vilsamt att se folk som vilar sig. Och roar sig. Och tokar sig. Bergman LBrenn. 23 (1928).
Särsk. förb.: TOKA BORT. jfr borttoka. (†) kollra bort l. förvrida huvudet på (ngn); äv.: kurtisera. Låt upp, låt upp! du hexerska, / Som tokat bort min herre. CFDahlgren 2: 216 (1842). Kavaljererna, som skola toka bort unga flickor .. och inbilla dem att de vilja ha deras hjertan. Bremer Dal. 295 (1845). Cannelin (1939).
TOKA TILL. göra (ngn) tankemässigt snurrig l. yr; äv. med sakobjekt: gm infall o. d. göra rolig, göra skämtsam. (Viner) profvades så, att sinnesstämningen .. steg till sin höjd, då en tokayer slutligen kringbjöds, som kunde rent af toka till den förståndigaste. Adelsköld Dagsv. 4: 309 (1901). De kunde inte förlåta .. att hon var finare än någon annan .. för att nu inte tala om att hon tokade till karlarna så där. Wester Reymont Bönd. 4: 259 (1924). Nu är det inspark, så var så goda att toka till det, men i morgon ska alla vara lydiga läxläsare igen. Expressen 16 ⁄ 8 1991, s. 7. Trots allt ska det bli intressant att se .. om någon tokar till sitt tacktal (på Oscarsgalan). GbgP 25 ⁄ 3 2001, s. 80.

 

Spalt T 1887 band 35, 2006

Webbansvarig