Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TOISE to1a4s l. med mer l. mindre genuint franskt uttal, f. l. m. l. r.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. toise; av fr. toise, av en vulgärlat. femininavledn. av lat. tensus, p. pf. till tendere, tänja (se TÄNJA)]
(förr) benämning på äldre (fransk) längdenhet l. (franskt) längdmått, motsv. (i senare tid) 1,949 meter. (Bastionernas) Flyglar skal man höya 34 Toiser. Rålamb 8: 192 (1691). Then största Linie Fichante bör icke gå öfwer 120 Toiser, hwar Toise til 6 fot räknad. Richardson Krigsv. 1: 66 (1738). Toise .. (dvs.) ett Franskt längdemått af 6 Pariserfot eller 3 alnar. ConvLex. 8: 216 (1838). Toisen (var) en godtyckligt vald längdenhet, som icke stod i relation till någon i naturen definierbar längd. Bergstrand Astr. 297 (1925).

 

Spalt T 1880 band 34, 2005

Webbansvarig