Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TOBOGGAN 1bog4an, äv. tω-, r.; i best. anv. utan slutart.; pl. = (SD 16 ⁄ 2 1894, s. 3, osv.) l. toboggans (Östergren (1958) osv.).
Ordformer
(tobaggan 1888. toboggan 1894 osv.)
Etymologi
[av eng. toboggan l. kanadensisk fr. toboggan, efter ä. kanadensisk fr. tabaganne, sannol. av ett algonkinskt ord, jfr micmac tobâgun, tobâkun, abnaki udãbãgan, släpa av skinn l. läder]
i sht sport. lång släpa l. kälke utan medar o. med kraftigt uppåtböjd nos; särsk. om sådan släpa osv. avsedd att dras av hund(spann); äv. övergående i bet.: långfärdssläde för hundspann; förr äv. oeg., om med medar försedd styrbar kälke; jfr BOBSLEIGH, SKELETONKÄLKE. Formen och konstruktionen af en tobaggan är lika egendomlig som enkel och igenfinnes ingenstädes utom i Canada. Balck Idr. 3: 108 (1888). I backen .. kommer att användas särskildt från Amerika importerade s. k. ”Toboggan”, en sorts styrbara, med rörliga medar försedda kälkar. SD 16 ⁄ 2 1894, s. 3. Toboggan är det gemensamma, nästan internationella uttrycket för kälkar af allehanda slag. NTIdr. 1899, Julnr s. 41. Toboggan är till sin grundtyp blott en flat bräda. Bolinder NaturKult. 62 (1922). Skeletonkälken .. har utvecklats ur den kanadensiska toboggan. 3NF 12: 460 (1930). Ekipaget består av en skidlöpare samt en hund spänd för toboggan. DN(A) 1934, nr 54, s. 13. (Hon) tjoar .. när hennes lag ”de glidande solrosorna” sticker ut från startporten i de årliga mästerskapen för toboggan, kälke utan medar, i staten Maine. Expressen 3 ⁄ 2 2002, s. 12.

 

Spalt T 1862 band 34, 2005

Webbansvarig