Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TOBIS 4bis, m. l. r.; best. -en; pl. -ar; förr äv. TOBBIS, m. l. r.
Ordformer
(tobbis 17471889. tobias- i ssg 1906 (: Tobiasfisk)1915 (: Tobiasfisk). tobis 1666 osv. tobiss 1687)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. tobis; sannol. av lt. tobies, av mlt. tobias till egennamnet Tobias, sannol. åsyftande Tobias (i Tobits bok i Apokryferna) som botade sin fars blindhet med fiskgalla; möjl. elliptiskt för en ssg av Tobias o. FISK (se FISK, sbst.1); jfr nl. tobiasvisch, t. tobiasfisch]
zool. om benfisk hörande till familjen Ammodytidae av överfamiljen slemartade fiskar; särsk. om arten Ammodytes tobianus Lin. (äv. benämnd A. lancea Cuv.), kusttobis; ofta koll. l. ss. ämnesnamn; jfr GRÖNING 2, SANDÅL. 1 Tunna torr Tobis. Stiernman Com. 3: 423 (1666; läst i orig.). En slags små fisk, kallad Tobbis, finnes .. på Östra sidan (av Öland), föga mer än en finger lång. Åhstrand Öl. 61 (1768). Tobisen synes vintertiden uppehålla sig på betydligt djup. Nilsson Fauna 4: 658 (1855). En lång, smal, silverglittrande fisk, som föreföll vara en tobis. FoFl. 1954, s. 92. Tobis är mat för sjöfågel och andra fiskar. Försvinner tobisen kan det få svåra miljökonsekvenser. GbgP 21 ⁄ 12 1997, s. 34. — jfr BLÅ-, SAND-, SLÄT-TOBIS.
Ssgr: TOBIS-DRÄTT. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) fiskeplats där tobis fångas; jfr drätt 2. Stuxberg Fisk. 414 (1895).
-FISK. zool. sammanfattande, om fisk tillhörande familjen Ammodytidae, tobis; vanl. i pl., om denna familj. Nilsson Fauna 4: 653 (1855). Tobisfiskar .. omfattar 18 arter, alla marina på grunt vatten på norra halvklotet. NE (1995).
-FISKE. Tobisfisket vid Gladsax är vanligen bäst i Augusti. Nilsson Fauna 4: 659 (1855).
-GRISSLA. zool. om den till familjen alkor hörande fågeln Cepphus grylle (Lin.); jfr grissla, sbst.2, o. grylle, sbst.2, iste, sill-knipa, sjö-orre 2, tejst. Ström SvFogl. 83 (1839). Tobisgrisslan är en synnerligt vacker fågel med sin kolsvarta fjäderdräkt. TurÅ 1905, s. 106.
-KUNG. zool. fisken Hyperoplus lanceolatus Le Sauv. (jfr rännare 7 a); förr äv. om (större exemplar av) fisken Ammodytes tobianus Lin., kusttobis. Hvit-Tobis (Ammodytes Tobianus Lin.) .. Synonymi: .. Den utvuxna kallas Tobiskung. Nilsson Fauna 4: 654 (1855). Vi (har) fått en stor fångst såväl av den vanliga tobisen som av dess större släkting tobiskungen. FoFl. 1951, s. 143. Tobiskung, Hyperoplus lanceolatus, art i familjen tobisfiskar. Den finns på grunt vatten i n.ö. Atlanten. NE (1995).
-NOT. finmaskig not (se not, sbst.1 1) avsedd för l. använd vid fiske av tobis. Tobisnoten fingo wi .. se, som bestod af et buldans lakan. Linné Öl. 86 (1745). Notar med fina maskor, kallade Tobisnotar, hvilka dragas mot den långsluttande stranden. Nilsson Fauna 4: 659 (1855).

 

Spalt T 1861 band 34, 2005

Webbansvarig