Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TITULATION tit1ɯlaʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr d. titulation; till mlat. titulatio, avledn. av lat. titulare (se TITULERA)]
Anm. Ordet tycks sakna användning under 1700- o. 1800-talen o. fram till senare delen av 1900-talet.
titel (se TITEL, sbst.1 4) l. titulering; jfr INTITULATION. Widekindi KrijgH Eeeeee 2 b (1671). Skall sjuksköterskor kallas sjuksköterskor? Givetvis. Det är en titulation på en yrkeskår – en omtyckt sådan – som är allmänt vedertagen. GbgP 8 ⁄ 12 1982, s. 3. Titulationen .. i telefonkatalogen, skulptör, var inte helt rättvisande. DN 4 ⁄ 5 1997, s. B6.

 

Spalt T 1644 band 34, 2005

Webbansvarig