Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TITTIN titin4, r. (Almqvist Smar. 176 (1845) osv.), äv. (numera föga br.) n. (SöndN 1865, nr 9, s. 4, Östergren (1958)).
Ordformer
(förr äv. skrivet med bindestreck mellan leden, förr äv. -inn)
Etymologi
[till TITTA IN (se TITTA, v. särsk. förb.); jfr Hjelmqvist ImperSubst. 25 (1913)]
(förstulen l. otillåten) titt in i ngt; äv.: kort besök, visit; särsk. i uttr. göra en tittin, göra ett kort besök; jfr TITT, sbst.1 Almqvist Smar. 176 (1845). Jag fick en liten tittin i ett rum, där fyra fruntimmer satt med korslagda ben på madrasser på golfvet. Kræmer Span. 191 (1860). Ett ”tittin” på en färd från Stockholm. Åslund TokbrMem. 2: 2 (1882). En giftermålsafärd i Raskens hus, en tittin i Smålands allmogelif. Landsm. II. 9: 97 (1883). Göra en tittin i modemagasinet och prova en klänning. Ramsay Barnaår 2: 57 (1904). Man (kan) gärna göra en tittin till den norska Finmarksbyn Kaarasjok. Rosberg AllNation 2 (1918).

 

Spalt T 1643 band 34, 2005

Webbansvarig