Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIRASS, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(tiras 1845. tirass 1770 osv. tirasse 1785)
Etymologi
[liksom nl. tiras, t. tirass, eng. tirasse av fr. tirasse, fångstnät för fåglar; till tirer, dra (se TIRAD)]
(förr) om (större) jaktnät som kastades o. drogs samman över på marken tryckande fågel (i sht rapphöns); jfr DRAG-NÄT 2, KASSE, sbst.3 3 b, RAPPHÖNS-GARN, -NÄT. Trolle-Bonde Hesselby 130 (i handl. fr. 1770). Tirass. Efter betydelsen: dragnät. Dess storlek är olika; vanligen sex alnar i fyrkant, knuten af grönt garn och på sidorna genomdragen med en stark skoning. Svederus Jagt 225 (1831). Tirass är ett .. fångningsredskap för Rapphöns. TJäg. 1834, s. 1115. 2SvUppslB (1954).

 

Spalt T 1614 band 34, 2005

Webbansvarig