Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIPPEX tip4eks, n., sbst. oböjl.
Ordformer
(äv. skrivet med bindestreck. tipex 1990 osv. tippex 1989 (: Tipp-Ex-flaskan) osv.)
Etymologi
[liksom eng. tipp-ex av t. tipp-ex, inregistrerat varumärke bildat till t. tippen, skriva på maskin, o. lat. ex, (se EX-)]
om (inregistrerat varumärke betecknande) (vitfärgad) flyktig vätska avsedd för (o. oftast använd vid) överstrykning l. radering (o. korrigering) av (maskin)skriven text; särsk. i uttr. med tippex; ofta behandlat ss. egennamn. Expressen 17 ⁄ 6 1990, s. 6. Tipp-Ex .. är ett hot mot miljön. Expressen 25 ⁄ 2 1992, s. 17. Namnskylten är skriven med vitt tippex på dörren. Expressen 2 ⁄ 3 1993, s. 7. Den gamle tegnérianen .. arbetar fortfarande med tippex när han handfast brukar sin skrivmaskin. KvällsP 13 ⁄ 1 2000, s. 48.
Ssg: TIPPEX-FLASKA. (mindre) flaska (av plast) för l. med tippex. Det var bara att plocka fram Tipp-Ex-flaskan och måla över alla sammanträden och möten i almanackan. ICAKurir. 1989, nr 31, s. 3.
Avledn.: TIPPEXA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE. [jfr eng. tippex] (över)stryka l. (bort)radera (ngt) med tippex; särsk. i uttr. tippexa bort l. över; äv. abs.; äv. i mer l. mindre bildl. anv. Det är inte normalt att tippexa i originalprotokoll som går in till tingsrätten. GbgP 13 ⁄ 12 1991, s. 8. Man har tippexat över en mening där ordet ”skit” ingår. SvD 6 ⁄ 10 1994, s. 8. Inga barn ska behöva stå ut med att mamma .. raderas ut, tippexas bort ur historieböckerna och samtalet, som om hon aldrig har existerat. Expressen 25 ⁄ 8 2002, s. 32.

 

Spalt T 1606 band 34, 2005

Webbansvarig