Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIPPERNIPPA, äv. TIPPENIPPA, f., best. -an.
Ordformer
(tippenippa 1749. tippernippa 1776, 1845)
Etymologi
[bildat av NIPPERTIPPA gm omkastning av ssgsleden]
(†) nippertippa. Lind (1749). Ha, ha, Mamsell Tippernippa! är hon hemma där? Kexél Sterbh. 24 (1776). SthmFig. 1845, s. 366.

 

Spalt T 1606 band 34, 2005

Webbansvarig