Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIPPA tip3a2, v.5 -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
Etymologi
[liksom dan. o. nor. tippe av eng. tip, tippa, tipsa, till tip, vink, tips (se TIPS)]
motsv. TIPS b, c: (på mer l. mindre goda grunder) förutsäga (ngt, i sht) utfall l. resultat av handling l. skeende l. förutsäga (ngn) som vinnare o. d.; särsk. i fråga om (vadhållning i) sport l. andra tävlingssammanhang: förutsäga l. gissa utfall av tävling l. match o. dyl. l. vinnare i tävling osv.; äv. med obj. ersatt av prep.-uttr., särsk. i förb. tippa på. Jag tippar på Malmö FF. SD(A) 9 ⁄ 2 1905, s. 6. Det är svårt att tippa matchen. IdrBl. 5 ⁄ 3 1924, s. 1. Det har aldrig tidigare hänt, att så många nya löpare startat i denna långa tävling, och därför kan man mindre säkert tippa utgången. SvD(B) 25 ⁄ 2 1925, s. 10. Ingen lyckades tippa de 8 boxningsmästarna. DN 12 ⁄ 3 1925, s. 11. Skall vi tippa på att det fordras över 65 meter i segerresultat? SvD 7 ⁄ 7 1972, s. 12. Nio av herrhandbollens tolv tränare tippar RIK som elitserievinnare kommande säsong. GbgP 15 ⁄ 9 1996, s. 48. — jfr SEGER-, SVÅR-TIPPAD. — särsk.
a) i konkret(are) anv., i fråga om organiserad vadhållning: fylla i rad(er) l. markera match(er) på tipskupong; äv. utan obj., särsk. i bet.: lämna in tipskupong o. tipsinsats till tipsombud; särsk. ss. vbalsbst. -ning konkret: tips (se d. o. c). NDA 1 ⁄ 4 1929, s. 5. Av de vid tippningen influtna medlen skola 50 procent användas till vinstutdelning. SvD(A) 1934, nr 265, s. 21. Parterna (måste) själva hava haft den uppfattningen att .. (vinsten) skulle delas mellan dem oberoende av vem som tippat vinstraden. 1NJA 1939, s. 434. Hon hade lyckats tippa 8 oavgjorda matcher rätt. DN(A) 1957, nr 302, s. 1. Tipparen vet .. vilka risker han utsätter sig för när han tippar. RiksdP 1957, 2 K nr 30, s. 5. Tippandet hade .. givit en vinst på 2260 kr. 1NJA 1986, s. 404. — jfr STRYK-, SYSTEM-TIPPNING.
b) i allmännare anv., i fråga om förutsägelse l. antagande l. gissning i andra sammanhang än sport o. d. Upsala 3 ⁄ 4 1924, s. 3. På torsdagsmorgonen tippades tämligen allmänt .. bötesstraff eller möjligen villkorlig dom. SD 1930, nr 8, s. 9. (Han) vill inte tippa någon som eventuell efterträdare till den ryske statschefen. GHT 1947, nr 48, s. 5. (Vid tentamen för kemi-professorn skulle man) resa sig och buga för professorskan men icke hälsa på jungfrun .. när någon av de båda .. kom in med kaffebrickan .. Tippade man fel, gjorde man enligt ryktet bort sig totalt som kemist. LundagKron. 3: 238 (1955). Arbetstagarrepresentanterna tror att löneökningstakten år 2001 ligger på 3,6 procent medan arbetsgivarna tippar på 3,4 procent. SvD 12 ⁄ 9 1996, s. 42.
Ssgr (i allm. till a): A (numera föga br.): TIPP-VINST. tipsvinst; jfr tippnings-vinst. SvD(A) 17 ⁄ 1 1931, s. 3.
B: TIPPNINGS-KUPONG. (numera bl. mera tillf.) tipskupong. SvD(A) 19 ⁄ 4 1930, s. 5. Till uppgifterna hör bl. a. .. att ta emot tippningskuponger och sälja lotter. Hufvudstadsbl. 10 ⁄ 5 1988, s. 19.
-SÄLLSKAP. (†) tipsbolag. SvD(A) 3 ⁄ 4 1929, s. 3. Polisen kan icke hindra tippningssällskapens uppkomst, men väl söka sätta stopp för deras fortsatta framfart. NDA 22 ⁄ 9 1932, s. 8. UNT 1 ⁄ 5 1933, s. 6.
(a, b) -TÄVLAN. (numera bl. mera tillf.) tippningstävling; äv. i allmännare anv.: gissningstävling. IdrBl. 23 ⁄ 1 1924, s. 2. Avgiften för rätt att deltaga i s.k. tippningstävlan höjdes med ett belopp om 5 öre. BtRiksdP 1948, 7: nr 6, s. 3. Volvo-kvällens speaker .. delar ut första pris i tippningstävlan. Motorför. 1955, nr 5, s. 6.
-TÄVLING. tips; tipsomgång; jfr -tävlan. IdrBl. 17 ⁄ 10 1924, s. 7. 1924 ordnade GT den första tippningstävlingen för sina läsare. GT 8 ⁄ 5 2002, s. 25.
-VINST. (numera knappast br.) tipsvinst; jfr tipp-vinst. Motion i 2 kam. 1935, nr 484, s. 7. IllSvOrdb. (1964).
Avledn.: TIPPARE, sbst.2, m.//ig. person som tippar (resultat av match osv.); särsk. dels om person som fyller i (o. till tipsombud lämnar in) tipskupong, dels om deltagare i tipspromenad o. d. IdrBl. 25 ⁄ 1 1924, s. 3. Fem tippare med tolv rätt får var och en 14.448:65 kr. UNT 23 ⁄ 4 1935, s. 8. Duktiga tippare. Söndagens tipspromenad .. lockade ut drygt 70 startande i det vackra vädret. SDS 9 ⁄ 2 1995, s. C5. jfr siffer-, stor-, stryk-, system-, sömmerske-tippare.
Ssg: tippar-, äv. tippare-kår. jfr kår, sbst.3 2. IdrBl. 11 ⁄ 1 1935, s. 12. I detta läge har vi .. valt att vara generösa mot tipparkåren, sade Tipstjänsts VD. SvD 8 ⁄ 3 1996, s. 41.

 

Spalt T 1604 band 34, 2005

Webbansvarig