Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIOL tiå4l, sbst.1, r.; best. -en.
Ordformer
(äv. th-)
Etymologi
[av t. thiol, inregistrerat varumärke, bildat till gr. ϑεῖ-, ssgsform av ϑεῖον, svavel (se TIO-), med den i kemiska ämnesnamn vanliga ändelsen -ol]
(förr) medicinskt preparat innehållande svavel o. använt mot hudsjukdomar. Prof. Schwimmer .. har med godt resultat användt thiol vid olika erytemformer. Hygiea 1891, 1: 330. Ämnen .. utgörande apoteksvara .. Tiol. SFS 1917, s. 2335. Tiol .. är ett .. i vatten lösligt preparat, framställt genom upphettning av brunkolstjärolja med svavel. Kjellin (1927).

 

Spalt T 1589 band 34, 2005

Webbansvarig