Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIMOTEJ tim1otäj4 l. -ω-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(thémothé 1809. thimoti- i ssg 1780 (: Thimoti-gräs). timotei (th-, -th-) 1775 (: Timothei-gräset)1854. timotej (th-, -th-, -eij, -ey) 1808 osv. timoteus- i ssg 1893 (: timoteusgräs). timothy- (th-, thj-) i ssg 1769 (: Timothy-Gräset)1815 (: Timothygräs). timothys- i ssg 1792 (: Timothysgräs))
Etymologi
[jfr d. timothé (mindre vanl. timothei), nor. timotei, t. timothei, eng. timothy; till namnet på Timothy Hanson som i början av 1700-talet började odla gräset i Nordamerika; möjl. ellips av TIMOTEJ-GRÄS; formen timoteus- av lat. Timotheus]
gräset Phleum pratense Lin. (vanl. odlat ss. foderväxt); i pl. äv. bot., om släktet Phleum Lin.; jfr ÄNGS-KAMPE. Efter plöjningen, som skedde om hösten, harfwades om wåren och såddes Hafre; derefter ömsom plöjning och bränning, hwaruti Råg och Timothej såddes. ÖrebroHushSällskH 6: 29 (1808). Timothejen .. är vårt förnämsta och vigtigaste fodergräs .. (då det) med begärlighet ätes af boskapen. Arrhenius Jordbr. 3: 40 (1861). Till hö bör timothejen skördas, när han börjar blomma. Bergas han tidigare, så förlorar han alltför mycket i vigt. Arrhenius Jordbr. 3: 41 (1861). Timotej, ängskampe .. (dvs.) ett flerårigt, ofta mer än alnshögt, något groft gräs med småaxen samlade till en tät, cylindrisk, axlik vippa. Juhlin-Dannfelt (1886). Timotej, knappast något gräsmattfrö, lämnar ej sluten matta, varför ogräs lätt infinner sig. Laurent-Täckholm o. Stenlid BlomstLex. 191 (1946). Timotej .. (dvs.) gräs, vars pollen ofta framkalla allergi. Lindskog o. Zetterberg (1975). NE (1995; i pl., om släktet). — jfr SAND-, SLÅTTER-TIMOTEJ.
Ssgr: A: TIMOTEJ-AX. jfr ax, sbst.1 1. LB 2: 231 (1900).
-BREDVECKLARE. entomol. om den till vecklarfjärilarna hörande insekten Aphelia paleana (Hübner) (vars larver lever på timotej); jfr -vecklare. Svensson FörtSvFjärilsn. 26 (1990).
-FLUGA. [insektens larver uppträder som skadedjur på timotej] entomol. o. lant. om den till släktet Amaurosoma hörande flugarten A. armillata (Zett.); äv. om A. flavipes (Fall.). LB 2: 231 (1900).
-FRÖ. i sht koll. Sjögren Journ. 25–28 ⁄ 5 (1804). Hvad .. vidkommer tullen å timotejfrö, har jag så väl hos jordbrukare som hos fröhandlare funnit .. samma mening om önskvärdheten af en högre tullsats å detta fröslag. Motion i 1 kam. 1898, nr 16, s. 6.
-FÄLT. (numera bl. mera tillf.) fält bevuxet med timotej. ArkBot. 1: 316 (1903). Östergren (1958).
-GRÄS. (timotej- 1775 osv. timoteus- 1893. timoty- 17691815. timotys- 1792) timotej. Bergius PVetA 1769, s. 39.
-HÖ. hö av timotej. Runeberg (SVS) 3: 33 (1827). Får och hästar älska isynnerhet timothejhö, som för dem är en läckerhet. Arrhenius Jordbr. 3: 41 (1861).
-ROST. om (sjukdom på timotej förorsakad av) rostsvampen Puccinia graminis Pers. f. sp. phlei-pratensis (Erikss. et Henn.) Stakm. et Piem.; jfr rost, sbst.2 3. LAHT 1894, s. 167.
-STRÅ. Prästkragar och timotejstrån. Martinson Kap 163 (1933).
-VALL. vall bevuxen med timotej. Arrhenius Jordbr. 3: 164 (1861). Timotejvallen slås .. i likhet med den fria gräsmattan vanligen endast en gång om sommaren. Abelin VTr. 45 (1903).
-VECKLARE. (numera mindre br.) timotejbredvecklare. Timotejvecklaren .. en mindre fjäril, med halmgula, sidenglänsande framvingar. LB 2: 231 (1900). BonnierLex. (1966).
B (†): TIMOTEUS-GRÄS, se A.
C (†): TIMOTY-GRÄS, se A.
D (†): TIMOTYS-GRÄS, se A.

 

Spalt T 1533 band 34, 2005

Webbansvarig