Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TIMMERAGE, r. l. f. (AOxenstierna 5: 309 (1630: skepztimmeragen, sg. best.), RARP 16: 380 (1697: skieppztimeragen, sg. best.)) l. n. (BL 19: 42 (1852)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(temmerage 1750 (: skepztemmeragen, sg. best.). timberage 1662 (: Skeps timberagens, gen. sg.). timbrage 1644 (: skeps timbragen, sg. best.)1852. timbragie 1664 (: skipsstimbragien, sg. best.). timbrasie 1621. timbrazie (-tz-) 1642 (: timbrazien, sg. best.)1750 (: Skepps Timbratzie). timerage 1641 (: skepstimerage)1697 (: skieppztimeragen, sg. best.). timmerage 1630 (: skepztimmeragen, sg. best.)1697 (:Skeppstimmeragen). timmeragie 1652 (: Skiptimmeragiens, gen. sg.)1674 (: Timmeragiers, gen. pl.). timmeratie 1695)
Etymologi
[av nl. timmerage, (om)byggande; avlett med den fr. ändelsen -age av mnl. timmer, timmer (se TIMMER, sbst.1); med avs. på bildningssättet jfr LACKAGE]
(†) byggande (av träfartyg) med timmer; särsk. övergående i konkret(are) anv., om anläggning för sådant byggande, skeppsbyggeri (se d. o. 1, 2); äv. i utvidgad anv., om avverkning av skog för skeppsbyggeri; äv. konkret: timmer (för byggande). OxBr. 1: 168 (1621). Båtsmännen i skiärgårderne hugga till timbrazien eek. RP 9: 37 (1642). (Man talar om) flottan, hvilkens förstärkiande man måste vara betänkt på, dels med timbrage, dels och med skepzfolkz anförskaffande. RARP 9: 101 (1664). Att kyrckiones bräder uthan tillstånd sampt timmeratie och annat bortstiälas. VDAkt. 1695, nr 925. Grefskapet utgjordes af Sölvesborgs slott, stad och underliggande byar, kronan dock förbehållet nödigt ”timbrage” på skogarne. BL 19: 42 (1852). — jfr SKEPPS-TIMMERAGE.

 

Spalt T 1529 band 34, 2005

Webbansvarig