Publicerad 2005   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 11 a) TILL-ÖKSLA. (-öxlan, sg. best.?) (†) särsk. konkret(are): tillökning, tillväxt. Vthaf all tillöxlan skal Konungen och Cronan hafwe twå deeler och Lappen niuthe för sitt omak den tridie Kalf vthaf alle Renar. SUFinlH 1: 277 (1602).
(II 5 (a)) -ÖNSKA, -an (se avledn.), -ning. önska (ngt) åt (ngn); framföra önskan om (ngt) till (ngn); särsk. (o. numera i sht) med avs. på ngt gott, särsk. i fråga om förestående tidsperiod o. d.; ss. vbalsbst. -ning äv. konkretare, om tillönskan; förr äv. (ngn gg, med anslutning till till II 8 b β) utan indir. obj. Han tillönskade oss en trevlig sommar. God jul och gott nytt år tillönskas alla våra läsare. All andeligh och lekamligh välferdh E(rs) H(öghe)t trolighen tilönskandes. OxBr. 12: 26 (1617). Den ene (fågeln) tilönskade sin motpart tusende olyckor. Den andre önskade blott sin fiende at swäfwa i .. ständig oro. SP 1792, nr 141, s. 2. Hvad jag hos .. (S. de Sismondi) skulle tillönskat, är att han .. anställt jemförelser med Greker och Romare, äfvensom med Nordens folkslag. 2SAH 12: 310 (1827). Varma innerliga tillönskningar. Billing AntRiksd. 307 (1905).
Avledn.: tillönskan, r. l. f. handling att tillönska (ngn ngt); i sht konkretare, om enskild manifestation av sådan handling (särsk. i rektion till med o. med prep.-attribut som inleds av om, förr äv. av, o. vars rektion anger önskans innehåll). Jag avslutar med en tillönskan om en glad påskhelg. Dähnert 357 (1746). Med trognaste tilönskan af den Aldrahögstes wälsignelse til denna Giftermåls Handel. PH 8: 208 (1766).

 

Spalt T 1492 band 34, 2005

Webbansvarig