Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLÅTLIGEN, adv., se tillåtlig, adj.

 

Spalt T 1471 band 34, 2004

Webbansvarig