Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 4 b) TILL-VARA, v., -else (se d. o.). [jfr fsv. tilvara, vara tillstädes l. för handen] (numera föga br.) vara till, existera; särsk. i p. pr. Thorild (SVS) 1: 444 (1782). Rector Stenfelt .. (hade) HöstTermin 1808, begynnt att grundlägga .. (en fattigkassa) som förut icke tillvarit. ÅbSvUndH 68–69: 92 (1814). Att de icke tillhöra tingens värld, det verkligt tillvarandes värld. Rydberg Varia 24 (1890, 1894). SAOL (1923). jfr o-, sam-tillvarande.

 

Spalt T 1437 band 34, 2004

Webbansvarig