Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 8 b) TILL-GÄRD. [fsv. tilgärdh] (†) åtgärd, åtgörande; äv. dels konkretare, dels närmande sig l. övergående i bet.: medverkan. (Gud) haffuer .. inga menniskio föruthan Adam och Eua .. annars giffuit än genom mans och qwinnos tilgärd. PErici Musæus 1: 65 b (1582). I alt öfrigt åtnöjas med Kongl. M:itts nådiga Tillgierd och utslag. VDAkt. 1781, nr 126. De tillgärder i Anatomi och Physiologi, som lofva att bli af stort inflytande på Zoologien. Sundevall ÅrsbVetA 184550, s. 68.

 

Spalt T 1267 band 34, 2004

Webbansvarig