Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 11 a) TILL-GÅVA. [fsv. tilgava] (†) gåva utgörande (frivilligt) tillägg; äv. allmännare: tillägg; jfr -gift 3. Thenna text .. haffuer iagh satt effterst alla Söndags Epistler, såsom en tilgåffua. PErici Musæus 5: 308 b (1582). De närvarande fränderna (lämnade) redan vid fästningastämman vängåfvor eller tillgåfvor. Norlind AllmogL 591 (1912).

 

Spalt T 1265 band 34, 2004

Webbansvarig