Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 11 b) TILL-GEHÖR. (†) tillbehör; jfr gehör, sbst.2 Petter Wale .. tilkenna gaf, huruledes som han hadhe kiöpt .. [en skuta] medh alt tilgehor. BtÅboH I. 6: 64 (1633). VDAkt. 1675, nr 196.

 

Spalt T 1254 band 34, 2004

Webbansvarig