Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 13 a) TILL-FÖRTRÖSTA. (†) refl.: förtrösta sig på (ngt). HSH 9: 185 (1639).
Avledn. (†): tillförtröstlig, adj. (-elig) förtröstansfull; särsk. ss. adv. VDAkt. 1665, nr 328.
(II 13 a) -FÖRVITLIG. (-elig) (†) klandervärd. VDAkt. 1749, nr 52. jfr o-tillförvitlig.
(II 13 a) -FÖRVÄNTA. (†) förvänta l. emotse (ngt). Bergv. 2: 285 (1743). Hennes Maijts Drottningens tilförwäntade Nederkomst. 3SAH LXXXIX. 2: 54 (1799).

 

Spalt T 1254 band 34, 2004

Webbansvarig