Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILLFÖRSEL til3~fœr2sel, r. l. f. (l. m.); best. -eln (se för övr. FÖRSEL); förr äv. TILLFÖRSLA, r. l. f.; anträffat bl. i pl. -or (se för övr. FÖRSEL) (förr äv. skrivet ss. två ord)
Etymologi
[jfr d. tilførsel; vbalsbst. till FÖRA TILL o. TILL-FÖRA l. möjl. ssg av TILL o. FÖRSEL]
handlingen l. verksamheten att tillföra (se d. o. 1) (ngt); äv. om mängd l. flöde av ngt som tillförs; förr särsk. i uttr. göra ngn tillförsel, förse ngn med varor l. förnödenheter o. d.; jfr TILLFÖRING. FN vill strypa tillförseln av vapen genom att införa ett embargo. Rudbeckius KonReg. 231 (1615). Fetaliers och andra nödtorfftigheters tilfördzlor. Paulinus Gothus MonTurb. 279 (1629). Dett ähr emott fördragen, att han gör vår fiende tillförsell. RP 7: 181 (1638). Misshälligheter med Hansestäderna och Norrbys sjöröfveri afbröto all tillförsel på främmande varor. Geijer SvFolkH 2: 53 (1834). Är det troligt, att hon ensam skall kunna gifva honom hela den tillförsel af nya tankar och idéer, som han varit van att mottaga under meningsbytet med förtroliga vänner? Idun 1888, s. 250. Perpetuum mobile, maskinen som utan tillförsel av ny energi skulle kunna i evighet utföra arbete. Larsson Bildn. 24 (1908). Upptaget av radioaktiv jod i sköldkörteln kan blockeras genom tidig tillförsel av hög dos kaliumjodid. PatFass 199091, s. 342. — jfr BLOD-, GAS-, LJUS-, LUFT-, NY-, SPANNMÅLS-, STRÖM-, SYRE-TILLFÖRSEL m. fl.
Ssgr: A: TILLFÖRSEL-LINJE. (tillförsel- 1942 osv. tillförsels- 1842) linje (se d. o. 9 slutet) för transport l. överföring av ngt, särsk. förnödenheter l. elektrisk kraft o. d. Då .. födoämnen, kläder och vapen, icke i tillräcklig mängd kunna inom landet erhållas .. så blir det nödvändigt att förbereda säkra mottagnings- och förvaringsställen vid de .. sjö- och handelsstäder, der de flesta tillförselslinier och handelsvägar sammanstöta. KrigVAH 1842, s. 58. Det kan .. förtjäna påpekas, att år 1960, då exceptionellt svår kraftbrist rådde i Tröndelag, kom Nealinjen att tjäna som tillförsellinje till Norge från Sverige. Ymer 1963, s. 245.
-OMRÅDE~020. (tillförsel- 1918 osv. tillförsels- 1907) område varifrån tillförsel äger rum. 2UB 10: 388 (1907). Äggens tillförselområde till Stockholm är något vidsträcktare än smörets. Ymer 1930, s. 342.
-VÄG. (tillförsel- 1934 osv. tillförsels- 1867) väg på l. gm vilken tillförsel sker. Näsan är en ny och intressant tillförselväg för smärtstillande mediciner. TjReglArm. 1867, 4: 154. Mer än något annat land led tsarriket av att de naturliga tillförselvägarna från utlandet stängts. Almquist VärldH 9: 118 (1934).
B (†): TILLFÖRSELS-FRIHET. rätt att utan begränsningar utöva tillförsel (av varor l. förnödenheter o. d.); jfr frihet 9 a. At bemälte orter och Bergslager, jemte stora Kopparberget under samma benådning och tilförsels frihet skole wara begripne. Bergv. 1: 189 (1649).
-LINJE, -OMRÅDE, -VÄG, se A.

 

Spalt T 1251 band 34, 2004

Webbansvarig