Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILL ssgr (forts.; jfr anm. sp. 1160):
(II 13 b γ) TILL-FÖRMODAD, p. adj. (†) förmodad, förväntad; jfr -förmodlig. Afsaknaden af den tilförmodade Inkomsten (torde) twinga Directionen til någre oförtänkte indragningar med Personernes antal. PH 3: 2495 (1747). PT 1791, nr 36, s. 2.

 

Spalt T 1248 band 34, 2004

Webbansvarig