Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TILDE til3de2, sbst.1 l. TELDE tel3de2, n.; best. -et.
Ordformer
(teelde 1676. telde (-lld-) 1539 (: telde syll(e)r) osv. telle 1677. tilde (-lld-) 1586 osv. tiljde 1790 (: Tiljdet, sg. best.). tille 1864 (: golfva-tillet, sg. best.))
Etymologi
[fsv. thilde, sv. dial. telde, tilde; jfr nor. dial. tild, f., golv i fähus; avledn. av TILJA med germ. kollektivsuffix -iþia (se HYDE, sbst.1, ID, sbst.2). — Jfr TILDA, sbst., v.]
(numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) (bräd)golv. Nye stallen (skall) .. thäckis innan 8 dager .. och legis .. 6 timbermän till ath färdeth flitigth mz spiltor och tillde. VgFmT I. 10: 92 (1586). I hela kyrckian uthj Torssås låtit legga nyt golf och telle. VDAkt. 1677, nr 33. (Hon lade det nyfödda barnet) i en låda och grof thet diupt ned under tildet i en kammar. KulturbVg. 1: 206 (1721). Nya dyn- och hammarstockar inläggas och tildet repareras. SyneprotVernamo 1894. Vid sågen lågo hundratals lass stockar och väntade sin förädling till bräder .. till .. nytt telde i ladugården. Suneson GGrund 64 (1926).
Ssgr (†): TILDE-STOCK. stock (se stock, sbst.1 2) ämnad för golv. NVedboDomb. Sommart. 1749, § 113.
-SYLL. syll till golv. Jt(em) Vtgiffuit Lasse Pederson j Twnom før .. (107) stycky timber och telde syll(e)r. SthmSkotteb. 13 (1539).

 

Spalt T 1109 band 34, 2004

Webbansvarig