Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIGGERI tig1eri4, n.; best. -et l. -t; pl. -er (Ordn. 28 ⁄ 2 1642, s. B 1 a, osv.) ((†) = Ordn. 28 ⁄ 2 1642, s. B 1 a, KOF II. 1: 486 (1659)).
Ordformer
(tiggeri (-ie, -ij, -ije) 1615 osv. tiggieri (-ie, -ij) c. 16551747. tijggerie 1662. tyggerij 1617)
Etymologi
[jfr d. o. nor. tiggeri; avledn. av TIGGA]
1) motsv. TIGGA 1: handlingen l. verksamheten att tigga l. bettla; äv. konkretare; förr särsk. i uttr. tiggeri och fattigdom, elände. Phrygius HimLif. 59 (1615). Om .. alle Werldenes Klenodier skulle jämföras och upwägas emot Himmelens Härlighet .. så wore thet icke annat än Tiggerij och Fattigdom. Lacander Gyllenstierna 51 (1706). Gatu- och andre Tiggare blefwo .. alfwarsammeligen hänwiste, at .. ej widare öfwa tiggeri. PH 5: 3463 (1752). (Det åligger fattigvårdsstyrelsen att) tillse .. att de fattiga åtnjuta nödigt underhåll .. så att tiggerier må förekommas. SPF 1852, s. 202. Orsaken till tiggeriet var ingalunda alltid olust att arbeta, utan .. den nöd, som förorsakades av ofrivillig arbetslöshet. KyrkohÅ 1933, s. 88. — jfr BRUDSTUGE-, DJÄKNE-, GAT-TIGGERI.
2) motsv. TIGGA 2: handlingen l. verksamheten att inställsamt l. ödmjukt l. ihärdigt l. enträget bönfalla l. bedja om ngt. En stol i (Franska) Academien har måst sökas genom .. tiggeri och recommendationer. Kellgren (SVS) 4: 289 (1782). Hundarna .. stå på spänn .. med brinnande ögon och hela sitt väsen samlat i tyst tiggeri. Boberg FjällmF 106 (1930). Konstnärer, diktare, musiker, teatermänniskor .. har aldrig varit mållösa! Med sin klagan, sina krav .. sitt tiggeri har de alltid gått sin omgivning på nerverna. DN 7 ⁄ 9 1997, s. B2. — jfr SOCKEN-TIGGERI.
Ssgr (till 1): TIGGERI-ORDNING. (förr) tiggarordning. Förmanandes Dn. Pastores alfwarligen, det the .. måtte .. hålla sig wid Kongl. Tiggerij ordningen. HärnösDP 1664, s. 86. Levander FattFolk 195 (1934).
-PARTI. (†) parti (se d. o. 4 e) som ägnar sig åt tiggeri. Hospitals torpen .. war upfylte med allehanda slagz sådant löst och Tiggerije partie. VRP 4 ⁄ 5 1733.

 

Spalt T 1106 band 34, 2004

Webbansvarig