Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIGE, r. l. m.; best. -n.
Etymologi
[av fr. tige, tapp, stängel, skaft, av lat. tibia, skenben, pipa, flöjt (se TIBIA)]
(†) om slagstift i eldvapen. Tapp- eller tige-gevär .. innehålla en cylindrisk stålstift, kallad tapp eller tige (Dorn, Pickel), som är så inskrufvad i krutkammarens botten, att han står noga i loppets kernlinea. Eneberg Karmarsch 2: 751 (1862).
Ssg (†): TIGE-GEVÄR. tappgevär. Enligt .. Eskilstuna Allehanda, är Carl Gustafs stads gewärsfaktori .. syszelsatt med omändring af wanliga studsare till så kallade ”Tige-gewär” (tappstudsare). Snällp. 1848, nr 30, s. 1. Eneberg Karmarsch 2: 751 (1862).

 

Spalt T 1088 band 34, 2004

Webbansvarig