Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIDD, p. adj.
Ordformer
(tid- i ssg 1919 (: tidko). tidd (-j-) 1645 (: Sommartidda, pl.)1841. tider 1754. tijdd (th-) 15971709)
Etymologi
[sv. dial. tidd, tidder, dräktig, havande; motsv. nor. nn. tidd, dräktig, parningslysten, lysten; eg. p. pf. av fsv. tidhas, para sig (jfr sv. dial. tida, leka (om fisk), tidas, vara brunstig, nor. nn. tide seg, bli dräktig, tide, göra dräktig, leka (om fisk)); till TID, sbst. — Jfr TIDELAG, TIDIG, adj.3]
(†) om hondjur, vanl. ko l. kviga: dräktig; äv. (ss. efterled i ssgn SOMMAR-TIDD): brunstig. Granander SidSkaraDomk. 32 (i handl. fr. 1597). Mena the stor froma wara när qwigan tager Tiuren, eller blifwer tjdder eller Ikalf på andra året. Broman Glys. 3: 181 (c. 1730). 5 st. tidda goda Mjölkeskor. VexiöBl. 1841, nr 11, s. 3.
Ssgr (†): A: TIDD-KO. (tidd- 1919. tidda- 1821) dräktig ko. 2: ne Tidda-Koer som inom 6 wickor skola kalfwa. VexiöBl. 1821, nr 15, s. 4. Prima tidko betalades med 1.000—1.150 kr. .. Slaktkor kostade 500—600 kr. GbgD 13 ⁄ 8 1919, s. 4.
B: TIDDA-KO, se A.

 

Spalt T 1057 band 34, 2004

Webbansvarig