Publicerad 2004   Lämna synpunkter
TIBET- tibe3t~, ssgsförled.
Etymologi
[till landsnamnet TIBET]
ss. förled i ssgr betecknande ngt som hänför sig till l. har samband med landet Tibet.
Ssgr: TIBET-DOGG. (†) om kraftigt byggd, stark hundras; jfr bulldogg 1, dogg 1. Tibet-Doggen .. är en ren och oblandad form af tjurhunden. Rydholm Hund. 208 (1881).
-STÄPPHÖNA~020. (numera mindre br.) om (den i Centralasiens stäppområden hemmahörande) flyghönan Syrrhaptes tibetanus Gould. DjurVärld 10: 14 (1963).

 

Spalt T 977 band 34, 2004

Webbansvarig